Detailed Nutrition Facts: Chocolate Peppermint Cake

230 g (230g)
butter
200 g (200g)
self raising flour ( sieve )
220 g (220g)
sugar
5 (220g)
eggs
60 ml (61g)
hot milk
30 g (30g)
cocoa powder
1 tsp (0.5g)
peppermint essence
1 tsp (4.4g)
vanilla essence
drop (0g)
of green coloring
(0g)
Optional topping
(0g) - optional
Honey chocolate Fudge
150 g (150g)
cooking chocolate
90 g (90g)
fresh cream
2 tbsp (28.6g)
butter
2 tbsp (42.7g)
honey
Total1 serving
Ash (g) 4.91102.30.51.700n/an/an/a2.70.50.60.124.36.1
Calcium (mg) 55.23742.2123.261.638.41.30.5n/an/an/a283.586.46.92.61035.7258.9
Calories (kcal) 1649.1800851.4314.637.268.40.412.6n/an/an/a802.5175.5205.1129.95046.61261.6
Carbohydrates (g) 0.1125.12201.62.717.40.10.6n/an/an/a89.13.3035.2495.1123.8
Carotene, alpha (mcg) 00000000n/an/an/a000000
Carotene, beta (mcg) 363.40004.3000n/an/an/a033.345.20446.2111.5
Cholesterol (mg) 494.500818.48.5000n/an/an/a34.559.461.501476.8369.2
Choline (mg) 43.200646.49.83.600n/an/an/a69.215.15.40.9793.5198.4
Copper (mg) 00.200.201.100n/an/an/a0.70002.30.6
Cryptoxanthin, beta (mcg) 00019.80000n/an/an/a000019.85
Dietary Fiber (g) 014.20001000n/an/an/a5.1000.129.47.3
Folate (mcg) 6.93660103.43.19.60.60n/an/an/a181.80.90.9511.1127.8
Folic acid (mcg) 0308000000n/an/an/a000030877
Iron (mg) 08.20.13.904.200n/an/an/a3.5000.220.25
Lycopene (mcg) 00000000n/an/an/a000000
Lutein + Zeaxanthin (mcg) 0001106.6011.400n/an/an/a90001127281.8
Magnesium (mg) 4.640026.43.1149.70.40.5n/an/an/a94.58.10.60.9328.782.2
Manganese (mg) 01.500.101.200n/an/an/a0.70003.50.9
Monounsaturated Fat (g) 48.313.6080.61.400n/an/an/a10.856093.823.4
Niacin (mg) 0.111.800.200.700n/an/an/a0.60.100.113.53.4
Pantothenic acid (mg) 0.30.803.40.20.100n/an/an/a0.70.2005.71.4
Phosphorus (mg) 55.212600435.652.5220.20.40.3n/an/an/a312726.91.72416.7604.2
Polyunsaturated Fat (g) 73.904.20.10.100n/an/an/a2.10.60.9018.94.7
Potassium (mg) 55.22484.4303.6154.3457.236.5n/an/an/a558109.86.922.21929.1482.3
Protein (g) 216.9027.61.95.900n/an/an/a11.52.40.20.168.617.1
Retinol (mcg) 1543.30035217.1000n/an/an/a88.5160.2191.902353588.2
Riboflavin (mg) 0.11.7010.10.100n/an/an/a0.40.1003.60.9
Saturated Fat (g) 118.16.206.91.32.400n/an/an/a27.810.814.70188.247.1
Selenium (mcg) 2.313.21.367.51.24.300n/an/an/a6.80.50.30.397.824.4
Sodium (mg) 1642.228202.2312.41.86.30.20.4n/an/an/a118.536204.21.75145.91286.5
Sugar (g) 0.10219.60.82.70.500.6n/an/an/a77.30.1035.1336.884.2
Thiamin (mg) 01.200.10000n/an/an/a0.20001.50.4
Total Fat (g) 186.625.8020.92.14.100n/an/an/a44.517.423.20324.681.1
Vitamin A (IU) 5747.700118864.1022.60n/an/an/a292.5590.4714.8086202155
Vitamin B-6 (mg) 00.200.40000n/an/an/a0.10000.70.2
Vitamin B-12 (mcg) 0.40020.2000n/an/an/a1.10.2003.91
Vitamin C (mg) 00000.500.20n/an/an/a00.700.21.70.4
Vitamin D (mcg) 3.5004.40.8000n/an/an/a00.40.409.42.4
Vitamin E (mg) 5.3002.30000n/an/an/a0.80.50.709.62.4
Vitamin K (mcg) 16.115.800.70.20.800n/an/an/a8.61.52045.611.4
Water (g) 36.521.20167.553.80.90.42.3n/an/an/a2.366.44.57.3363.290.8
Zinc (mg) 0.21.102.80.2200n/an/an/a3.50.200.110.32.6

Note: Totals do not include optional ingredients.