Detailed Nutrition Facts: Gluten Free Pumpkin Bread

1 cup (201.6g)
sugar
1 cup (224g)
vegetable oil
3 (132g)
eggs slightly beaten
2 cups (232g)
100% pure pumpkin puree (NOT pumpkin pie mix)
1 tsp (6.1g)
salt
2 tsp (8.7g)
vanilla
1/2 cup (60.5g)
sorghum flour
1/2 cup (79g)
brown rice flour
1/2 cup (79g)
sweet rice flour
1/2 cup (76g)
tapioca flour
1 tsp (0g)
xanthan gum
1/2 tsp (2.5g)
baking powder
2 tsp (9.2g)
baking soda
1 tbsp (7.8g)
cinnamon
1 cup (121.2g)
of raisins or dried cranberries
Total1 serving
Ash (g) 001.41.96.100.81.20.50.1n/a1.23.40.30.217.14.3
Calcium (mg) 2073.948.71.517.38.77.915.2n/a108.3078.212.1364.791.2
Calories (kcal) 780.21980.2188.860.3025.2218.4286.8289.1272.1n/a2.4019.3373.344961124
Carbohydrates (g) 201.60115.101.146.960.463.367.4n/a1.206.399.8564141
Carotene, alpha (mcg) 0001194.8000000n/a000.101194.9298.7
Carotene, beta (mcg) 0007192000000n/a008.707200.71800.2
Cholesterol (mg) 004910000000n/a0000491122.8
Choline (mg) 00.4387.81900004.60.9n/a000.94.8418.5104.6
Copper (mg) 000.10.3000.10.20.10n/a0000.110.2
Cryptoxanthin, beta (mcg) 0011.94976.4000000n/a0010.104998.31249.6
Dietary Fiber (g) 0001.20043.61.90.7n/a0.104.16.922.55.6
Folate (mcg) 006237.10015.112.63.23n/a000.50133.633.4
Folic acid (mcg) 0000000000n/a000000
Iron (mg) 0.102.31.9001.81.60.31.2n/a0.200.60.610.62.7
Lycopene (mcg) 0000000000n/a001.201.20.3
Lutein + Zeaxanthin (mcg) 006643480000000n/a0017.3404201.31050.3
Magnesium (mg) 0015.827.80.1172.688.527.70.8n/a0.704.76.1245.761.4
Manganese (mg) 0000.3000.83.20.90.1n/a001.40.371.8
Monounsaturated Fat (g) 0141.74.80000.50.80.30n/a0000.2148.537.1
Niacin (mg) 000.11.4003.1520n/a000.11.2133.3
Pantothenic acid (mg) 0020.7000.61.30.60.1n/a0000.35.61.4
Phosphorus (mg) 00261.4102.100.5174.2266.277.45.3n/a171.7059.71073.6268.4
Polyunsaturated Fat (g) 0632.50000.80.80.30n/a0000.868.317.1
Potassium (mg) 40182.2788.80.512.9188.2228.3608.4n/a252.5033.648.51807.9452
Protein (g) 0016.62.3004.85.74.70.1n/a000.30.134.68.7
Retinol (mcg) 00211.20000000n/a0000211.252.8
Riboflavin (mg) 000.60.30000.100n/a000010.3
Saturated Fat (g) 016.54.10.1000.30.40.30n/a0000.121.95.5
Selenium (mcg) 1.2040.50.7007.4011.90.6n/a000.20.663.215.8
Sodium (mg) 20187.42.32376.60.82.46.300.8n/a2.32517.10.83.65102.51275.6
Sugar (g) 201.200.53.201.11.10.70.12.5n/a000.278.8289.372.3
Thiamin (mg) 000.10.1000.20.30.10n/a00000.80.2
Total Fat (g) 022412.60.20022.21.10n/a000.11.7243.961
Vitamin A (IU) 00712.817130.9000000n/a0023017866.74466.7
Vitamin B-6 (mg) 000.20.1000.20.60.30n/a00001.60.4
Vitamin B-12 (mcg) 001.20000000n/a00001.20.3
Vitamin C (mg) 00020.9000000n/a000.30.221.45.4
Vitamin D (mcg) 002.60000000n/a00002.60.7
Vitamin E (mg) 039.11.42.5000.30.90.10n/a000.21.345.811.4
Vitamin K (mcg) 0159.70.42.6003.9000n/a002.44.6173.643.4
Water (g) 00100.5212.504.66.19.59.48.4n/a0.200.819.4371.492.8
Zinc (mg) 001.70.7000.91.90.60.1n/a000.10.16.31.6

Note: Totals do not include optional ingredients.